Công ty TNHH Chính Family (CFY)

+ Địa chỉ: Hẻm số 10, Tổ 33 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang.

+ Phone: (+84) 0888 227 449

+ Email: infor@chinh-family.com

+ Website: www.chinh-family.com

BẢN ĐỒ GOOGLE MAP CHỈ VỊ TRÍ CÔNG TY CFY