Công ty TNHH Chính Family (CFY)

+ Địa chỉ: Hẻm số 10, Tổ 33 Nguyễn Đình Chiểu, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang.

+ Phone: (+84) 0888 227 449

+ Email: infor@chinh-family.com

+ Website: www.chinh-family.com

    BẢN ĐỒ GOOGLE MAP CHỈ VỊ TRÍ CÔNG TY CFY